Od warzelni soli do...

Historia obiektu

Historia obiektu

Turówka Hotel & SPA⋆⋆⋆⋆ to zabytkowy obiekt (wpisany do rejestru zabytków: A-531), pierwotnie mający wchodzić w skład projektowanej warzelni soli.

1812-1813

Budowa zespołu warzelni w Wieliczce, pod kierunkiem hutmistrza salinarnego Alojzego Hrdiny, który przybył z Ebensee. Uzyskując tytuł nadwornego komisarza, przeniósł się do Wieliczki wraz z synem, Janem Nepomucenem Hrdiną, wówczas młodym praktykantem górniczym. Jan N. Hrdina pozostał w Wieliczce, a rodzina Hrdinów na długo związała się z miastem, wykonując m.in. znakomite rysunki wielickich podziemi. Starania o budowę nowej warzelni rozpoczęły się dużo wcześniej, ale dopiero w 1810 roku Wiedeńska Kamera Nadworna oznajmiła stosownym dekretem, że cesarz Franciszek I zezwolił na wzniesienie warzelni w Wieliczce. Budynek wzniesiono na gruntach należących do miasta, na obszarze średniowiecznego folwarku zwanego „TUR”. Stąd nazwa obiektu, Turówka

1813-1815

W następstwie upadku Księstwa Warszawskiego i przejęcia całości salin wielickich na własność przez Austrię, na mocy postanowień traktatu austriacko – rosyjskiego z 3 V 1815 r., nie doszło do rozpoczęcia w budynku warzelniczej produkcji. Budowę wstrzymano, a w budynku głównym rozmieszczono żołnierzy i urządzono stajnie wojskowe.

1817

Ostatecznie zrezygnowano z kontynuowania inwestycji. Zdemontowano panwie i wraz z całym zgromadzonym sprzętem przekazano Administracji Salin we Lwowie, z przeznaczeniem dla salin w Galicji Wschodniej. W głównym budynku urządzono skład zboża, węgla i materiałów budowlanych.

1825

W budynku warzelni umieszczono Urząd Sprzedaży i Spedycji Soli, jak również mieszkania dla pracowników Urzędu (zarządcy, kontrolera, ważników i pomocników). Na wysokości pierwszego pietra, od strony wschodniej, zbudowano drewniany ganek na stalowych słupkach i konsolach, z którego wchodziło się do mieszkań. Budynek warzelni składał się z 5 pomieszczeń kancelaryjnych, 7 magazynowych oraz mieszkań trzy i czteropokojowych.

Po 1857

Po wybudowaniu linii kolejowej do Wieliczki, do budynku doprowadzono bocznicę kolejową, która zakończona była obrotową zwrotnicą. Umożliwiało to podstawianie wagonu bezpośrednio pod drzwiami magazynu, od strony zachodniej.

1825-1908

Przez cały okres zmieniano przeznaczenie i przebudowano oficyny, towarzyszące budynkowi głównemu od strony południowej i zachodniej. M.in. początkowo w pobliżu znajdowały się trzy magazyny, w tym dwa z drewnianymi podcieniami. Później wybudowano czwartą oficynę pomiędzy budynkami: głównym i południowym, którą następnie rozebrano i wzniesiono bardzo duży magazyn o konstrukcji drewnianej na sól bydlęcą. W 1901 przebudowano oficynę południową na mieszkania, a po 1908 r. identycznie postąpiono z oficyną zachodnią. Te dwa budynki zachowały się do dnia dzisiejszego.

1918-1990

Całe piętro w budynku dawnej warzelni zostało przeznaczone na mieszkania dla pracowników salin wielickich. W przyziemiu oraz w hali – od strony zachodniej – znajdowały się magazyny salinarne Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wieliczce.

1988-1990

Powstał projekt przebudowy i adaptacji budynku głównego na hotel pracowniczy, dla załóg wykonujących prace zabezpieczające w kopalni. Ówczesny Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał 10 mieszkań i wykwaterował wszystkich lokatorów, natomiast Kopalnia Soli nie przystąpiła do żadnych prac. Opustoszała „Turówka” w ciągu dziesięciu lat zamieniła się w kompletną ruinę.

2001-2006

Prace budowlane, rekonstrukcja zabytkowej warzelni, adaptacja Hotelu.

11.12.2006

Otwarcie Turówka Hotel & SPA ****

8.06 - 1.07.2012

Turówka Hotel & SPA⋆⋆⋆⋆ oficjalną bazą pobytową Reprezentacji Włoch podczas EURO 2012.

12.06 - 01.07.2017

Turówka Hotel & SPA⋆⋆⋆⋆ oficjalną bazą pobytową Reprezentacji Niemiec U21 podczas EURO 2017.