Turówka Hotel & SPA****

Regulamin SPA & Wellness

Regulamin SPA & Wellness

Turówka Hotel & SPA⋆⋆⋆⋆

Regulamin SPA

 1. Zakup usług z oferty Turówka Hotel & SPA jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 2. Goście mogą korzystać z oferty zabiegowej w następujących godzinach:
  Pn-Cz: 10:00 – 20:00
  Pt: 10:00 – 21:00
  So: 09:00 – 21:00
  Nd: 08:00 – 15:00
 3. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zabiegów.
 4. Przed przystąpieniem do zabiegów, każdy Gość jest zobowiązany do wypełnienia zdrowotnej karty klienta.
 5. W określonych przypadkach personel SPA może poprosić o okazanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zabiegów.
 6. Młodzież do lat 16 może korzystać z zabiegów SPA tylko za zgodą opiekuna prawnego i po konsultacji z personelem SPA.
 7. W przypadku nie odwołania zabiegu z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, Gość jest obciążony 100% kwotą zabiegu.
 8. W przypadku spóźnienia, dany czas zostaje odliczony od zabiegu bez obniżania jego ceny.
 9. W przypadku spóźnienia Gościa na zabieg ponad 10 min, SPA zastrzega sobie prawo do anulowania usługi.
 10. Turówka SPA nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 11. Turówka SPA jest strefą ciszy, dlatego prosimy o zachowanie umożliwiające Gościom relaks, jak również wyłączenie telefonów komórkowych.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu
  – spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających
  – spożywania posiłków i napojów
  – wprowadzania zwierząt
 13. Z zabiegów SPA bezwzględnie nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby niestosujące się do ogólnie przyjętych norm i zasad zachowania.
 14. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu są zobowiązane do opuszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez niego lub osoby będące pod jego opieką uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia obiektu.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Turówka SPA i Strefy Wellness z przyczyn niezależnych.
 17. Będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, usterek oraz uwag, które mogą mieć wpływ na eksploatację obiektu oraz jakość świadczonych w nim usług.
Turówka Hotel & SPA⋆⋆⋆⋆

Regulamin Wellness

 1. Regulamin Strefy Wellness obejmuje basen, jacuzzi, sauny oraz grotę solną.
 2. Każda osoba korzystająca ze Strefy Wellness zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się jego zapisom.
 3. Godziny otwarcia basenu, saun, groty solnej: Goście Hotelowi od 900 do 2200, Goście z zewnątrz od 1000 do 1900.
 4. Basen pełni funkcję rekreacyjną, bez opieki ze strony ratownika.
 5. Głębokość basenu wynosi 135cm.
 6. Temperatura wody w basenie wynosi 29°C, w jacuzzi ok. 38°C.
 7. Atrakcje wodne włączane i wyłączane są za pomocą przycisków na brzegu niecki basenu i jacuzzi.
 8. Basen sportowy przeznaczony jest do użytku osób powyżej 3 roku życia.
 9. Z basenu mogą korzystać zarówno Goście Hotelowi jak i osoby spoza hotelu.
 10. Goście Hotelowi mogą korzystać z basenu bezpłatnie, natomiast osoby spoza hotelu zobowiązane są uiścić opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem.
 11. Dzieci do lat 6 mogą korzystać ze Strefy Wellness bezpłatnie (dotyczy osób spoza hotelu).
 12. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w Strefie Wellness wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 13. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego, skorzystania z prysznica przed wejściem na basen oraz opłukania stóp w brodziku.
 14. Zabrania się wchodzenia na halę basenową w obuwiu. Obuwie basenowe należy pozostawić przed brodzikiem.
 15. Na terenie Strefy Wellness zabrania się palenia papierosów, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 16. Na terenie Strefy Wellness można spożywać napoje wyłącznie w plastikowych kubkach lub butelkach.
 17. Na terenie Strefy Wellness zabrania się spożywania posiłków.
 18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie SPA.
 19. Plastikowe kosze w szatniach służą wyłącznie do wrzucania brudnych ręczników.
 20. Na basenie obowiązuje zakaz skakania do wody.
 21. Drzwi prowadzące z hali basenu na zewnątrz służą wyłącznie w celu ewakuacji.
 22. Do dyspozycji Gości w pomieszczeniu przy basenie są dostępne pomoce do pływania. Po skorzystaniu, pomoce te należy odłożyć na miejsce.
 23. Sauny są włączane na życzenie Gości. Należy zgłosić chęć skorzystania z nich 60 min wcześniej.
 24. Sauny oraz grota solna czynne są w godzinach od 1600 do 2200.