Turówka Hotel & SPA****

Regulamin

Regulamin

Turówka Hotel & SPA⋆⋆⋆⋆

Regulamin obiektu

Dyrekcja Turówka Hotel & Spa****  będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Przedłużenie doby hotelowej uzależnione jest od dostępności. Przedłużenie doby hotelowej do godziny 15:00 wynosi 100 zł, do godziny 18:00 wynosi 50 % wartości doby, powyżej godziny 18:00 wynosi 100 % wartości doby.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 5. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo Gości Hotel nie akceptuje zwierząt.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 7. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w hotelowej recepcji.
 8. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 11. Poruszanie się w szlafrokach hotelowych jest dopuszczalne tylko w Strefie Wellness & SPA. Nie jest dopuszczalne poruszanie się w szlafrokach w restauracji, kawiarni lub na zewnątrz hotelu.
 12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. Przebywanie niezameldowanych osób po godzinie 22.00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób w cenie 120 zł/osoba.

                                 

     Dyrekcja Turówka Hotel & SPA****