TEAM BUILDING

Zajęcia zorganizowane będą w formie zawodów, przy czym uczestnicy nie rywalizują stricte między sobą, lecz próbują zebrać taką ilość punktów, by zsumowane wystarczyły do zdobycia nagrody głównej, np Pucharu, Medali lub Miecza. Uczestnicy będą podzieleni na 6 zespołów po 13-14 osób.
Każde z zadań po zakończeniu zostaje omówione. Omówienie trwa od 5 do 20 minut, w zależności od chęci grupy do rozmowy i porusza tematykę silnych stron zespołu oraz obszarów do potencjalnego rozwoju, dostrzeżonych podczas realizacji tego zadania przez członków grupy. Trener pełni funkcję moderatora rozmowy i, jeśli zostanie o to poproszony, może przedstawić swoją opinię jako postronny obserwator.

Zadania stopniowane są od najprostszych do najtrudniejszych, aby zespoły coraz bardziej angażowały się w ich wykonywanie, a jednocześnie dobrze bawiły i uczyły wzajemnych relacji w grupie.

W zależności od stopnia znajomości uczestników, drugiego dnia składy zespołów mogą zostać wymieszane.
 
 
Podziel się    

Opracowanie: HotelPRO - All rights reserved © Copyright Hotel Turówka- Wieliczka 2011